Ubezpieczenie pojazdu

I. Dane kontaktowe

II. Dane do ubezpieczenia

Podaj datę końca polisy i obecnego ubezpieczyciela

Dane pojazdu

Wybierz ubezpieczenie

Jakie są zniżki za bezszkodową jazdę na aktualnej polisie?

serwisowy - odszkodowanie wyliczone na podstawie cen stosowanych przez ASO (Autoryzowana Stacja Obsługi) dealer, ceny nowych części, brak potrąceń amortyzacyjnych za zużycie

kosztorysowy - odszkodowanie wyliczone na bazie cen średnich w stajach nieautoryzowanych, potrącane zużycie części - amortyzacja, odszkodowanie bez podatku VAT

III. OPCJE DODATKOWE

Wyrażam zgodę na przesłanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia szkody na adres e-mail wskazany w formularzu.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz. 926 z późn. zmianami) Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych Jankowiak, Stawiński Spółka Partnerska z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Jugosłowiańskiej 65/67, informuje, że jest administratorem Pana/i danych osobowych, udostępnionych przez Pana/ią dobrowolnie na podstawie niniejszej zgody, które będą przetwarzane przez nas do celów ubezpieczeniowych, statutowych oraz marketingowych.
Jednocześnie informujemy, że służy Panu/i prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych niż wymienione powyżej lub w celach prawnie usprawiedliwionych, wymaga uzyskania Pana/i uprzedniej zgody.