ZARZĄD

Piotr Stawiński – Prezes Zarządu

Wykształcenie wyższe uzyskane na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu Absolwent studiów Executive Master of Business Administration prowadzony wspólnie przez Aalto University School of Business i Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.

Od 1992 roku na kierowniczych stanowiskach w branży ubezpieczeniowej. Współzałożyciel firmy, prezes zarządu od 2002 roku.

Olgierd Jankowiak – Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie wyższe uzyskane na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Absolwent podyplomowych studiów Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Współzałożyciel firmy, wiceprezes zarządu od 2009 roku. W branży ubezpieczeniowej od 1991 roku.

UWIERZYTELNIENIE

Firma:
Forma prawna:
Adres:
KRS:
Oznaczenie sądu:
REGON:
NIP:
Zezwolenia:
Ubezpieczenie:

Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych Jankowiak, Stawiński Spółka Partnerska
spółka partnerska
ul. Jugosłowiańska 65/67, 60-149 Poznań
0000127758
Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział Gospodarczy KRS
634385986
778-14-05-007
Licencje Ministra Finansów nr 423/98 i 1087/02
Polisa ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej z limitem odpowiedzialności 1.500.000 euro na wszystkie zdarzenia